Segrestador del navegador
FlightSearch Toolbar
Segrestador del navegador
Flight Search Toolbar és un segrestador del navegador que va afegir-una barra d'eines FlightSearch en forma d'extensió del navegador add-on i ens va a modificar la configuració dels principals navegadors de Windows (Internet Explorer, Mozilla Firefox o Google Chrome). Podem descarregar aquest toolbar des del lloc web on el promouen. Però la manera més habitual en què podem acabar instal·lant FlightSearch Toolbar és per la descàrrega de programari gratuït a Internet, on aquesta barra d'eines vingui com un programari opcional a instal·lar. Un cop instal·lat va a canviar-nos la configuració del navegador, ens canviarà la pàgina d'inici i el motor de cerca predeterminat. Va a provocar que se'ns comencin a mostrar anuncis i enllaços promoguts en els nostres resultats de cerca. Va a espiar els nostres moviments i preferències en Internet perquè aquests anuncis ens semblin més creïbles però aquests només busquen guanyar diners amb la publicitat mostrada i millorar també el posicionament web. Podeu redirigir a llocs web maliciosos on podem infectar amb altres virus. Podeu robar-nos tot tipus de dades privades i pot robar-nos fins a les nostres credencials (bancàries o de qualsevol altre tipus).