Tipus Ransomware
Ai88
Tipus Ransomware
Ai88 és un virus de tipus ransomware que ens restringeix l'accés al nostre PC i ens va xifrar alguns arxius importants utilitzant la clau RSA-2048 (algoritme de xifrat AES CBC de 256 bits). Ens mostrarà una pàgina web amb un missatge d'avís, o ens deixarà un arxiu de text exigint al propietari de l'ordinador a pagar un rescat o comprar un programari de desxifrat , usant Bitcoins o un altre sistema de crèdit On Line. Podem infectar amb Ai88 per navegar per llocs web maliciosos o llocs que hagin estat infectat amb virus. Un mètode molt usat per a la infecció amb aquest ransomware és el drive-by-download, webs vulnerades amb scripts maliciosos que buscaran vulnerabilitats al nostre ordinador per infectar-nos. Un altre mètode pot ser mitjançant correus electrònics spam amb arxius adjunts o enllaços a webs malicioses. També a les webs o programes on es comparteixen arxius P2P (peer to peer) on podem descarregar programari o arxius en general compromesos. El ransomware Ai88 'segresta' una àmplia varietat d'arxius, incluyendoimágenes, àudios i documents ofimàtics. Entre els formats d'arxius afectats cal destacar els que porten les següents extensions: .sql, .mp4, .7z, .rar, .m4a, .wma, .avi, .wmv, .csv, .d3dbsp, .zip,. sie, .sum, .ibank, .t13, .t12, .qdf, .gdb, .tax, .pkpass, .bc6, .bc7, .bkp, .qic, .bkf, .sidn, .sidd, .mddata, .itl, .itdb, .icxs, .hvpl, .hplg, .hkdb, .mdbackup, .syncdb, .gho, .cas, .svg, .map, .wmo, .itm, .sb, .fos, .mov , .vdf, .ztmp, .sis, .sid, .ncf, .menu, .layout, .dmp, .blob, .esm, .vcf, .vtf, .dazip, .fpk, .mlx, .kf,. IWD, .vpk, .tor, .psk, .rim, .w3x, .fsh, .ntl, .arch00, .lvl, .snx, .cfr, .ff, .vpp_pc, .lrf, .m2, .mcmeta, .vfs0, .mpqge, .kdb, .db0, .dba, .rofl, .hkx, .bar, .upk, .das, .iwi, .litemod, .asset, .forge, .ltx, .bsa, .apk , .re4, .sav, .lbf, .slm, .bik, .epk, .rgss3a, .pak, .big, wallet, .wotreplay, .xxx, .desc, .py, .m3u, .flv, .js , .css, .rb, .png, .jpeg, .txt, .p7c, .p7b, .p12, .pfx, .pem, .crt, .cer, .der, .x3f, .srw, .pef,. PTX, .r3d, .rw2, .rwl, .raw, .raf, .orf, .nrw, .mrwref, .mef, .erf, .kdc, .dcr, .cr2, .crw, .bay, .sr2, .srf, .arw, .3fr, .dng, .jpe, .jpg, .cdr, .indd, .ai, .eps, .pdf, .pdd, .psd, .dbf, .mdf, .wb2, .rtf , .wpd, .dxg, .xf, .dwg, .pst, .accdb, .mdb, .pptm, .pptx, .ppt, .xlk, .xlsb, .xlsm, .xlsx, .xls, .wps,. docm, .docx, .doc, .ODB, .odc, .odm, .odp, .ods, .odt. A l'usuari infectat se li notifica que els seus arxius han estat segrestats i que ha de pagar uns diners determinats.